Ljudproduktion

erik_header_sound

”Erik är en erfaren, noggrann och lyhörd ljudproducent med öra för detaljer. Han är dessutom alltid närvarande, nyfiken och mänsklig vilket gör samarbetet till en ren fröjd”

(Ola Ringdahl – en av Sveriges mest anlitade röster)

LJUDPRODUKTION

  • 15 års erfarenhet av ljudproduktion
  • Producerat över 500 ljudböcker
  • Jobbat med några av landets mest anlitade röstskådespelare
  • Jobbat med Storytel, Natur & kultur, Bonnier Audio, Gleerups, ILT mfl

Vad gör en ljudproducent?

MASTRING
Efter att rösten läst in levereras ljudet till producenten som oprocessad wav-fil. Det kan närmast liknas med som när en fotograf levererar oredigerade bilder (RAW). För att ljudet ska leva upp till branschstandard behöver filen bearbetas; alltså mastras. Där justeras nivåer, ljudet komprimeras, rätt fördelning av mellanregister, bas och diskant. Ljudet optimeras så allt låter tydligt och klart och att alla frekvenser är rätt inställda.

EDITERING
Omtag, smack, ”S”-ljud, andningar och störande ljud redigeras bort så enbart den löpande texten blir kvar. Korrlyssning sker löpande och eventuella felläsningar meddelas rösten.

FILDÖPNING
Efter noggrann mastring och editering är din ljudfil komplett och redo att användas! Filerna delas upp och namnges enligt överenskommelse; antingen kapitelvis, filnamn eller numrering.

"Håll ut min vän, vi kan gå tillsammans, Och om vår börda blir oss för stor, Finns vi här och hjälper varandra”
- Håll ut min vän